Sikker og bærekraftig

I Vår Energi er vi opptatt av å utvinne naturressursene på en sikker og mest mulig skånsom måte for miljøet. Og sikkerheten til de ansatte har selvfølgelig høy prioritet i alle våre aktiviteter. 

Vi har et mål om bli industriledende innenfor sikre operasjoner som har minimal innvikrning på miljøet.

Nysgjerrig og smidig

Vi tror på å kombinere mennesker, prosesser og teknologi for å gjøre de riktige tingene på den riktige måten - uten å gå på kompromiss med sikkerhet, beste praksis eller etiske arbeidsstandarder.

Vi har som mål å være en smidig adopter - ved å bruke eksisterende digitale økosystemer  for å lære raskt gjennom samarbeid med andre.

Engasjert og pålitelig

Vi er av den oppfatning at våre aktiviteter skal være til fordel for lokalsamfunnene der vi opererer.

Det betyr at vi aktivt engasjerer oss for å skape lokale ringvirkninger når det gjelder industriell utvikling og sysselsetting, samt kompetansebygging og kulturelle aktiviteter.