Fagansvarlig Instrument

Location:  Jotun
Job function:  Offshore
Deadline for application:  01.05.2024

Vi er på jakt etter en Fagansvarlig Instrument til Jotun i fast offshorerotasjon. Du vil være ansvarlig for overvåking av funksjoner, utføre drift og vedlikehold på SAS, F&G-systemer og andre instrumentsystemer offshore. Følge opp og rapportere i SAP i henhold til prosedyrer og styrende dokumenter, på en sikker og effektiv måte. Støtte og følge opp SKR vedrørende SAS og F&G-systemer. 

Hovedoppgaver

 • Holde anlegget operasjonelt og i gang som beskrevet i produksjonsplanen, Havtils forskrifter og Vår Energi sine styrende systemer
 • Støtte operasjonsteamet i utførelse av deres oppgaver
 • Følge opp 14-dagers plan for å sikre at kjerneteam i vedlikeholdsdisipliner og kontraktører utfører planlagte arbeidsordrer
 • Prioritere og fordele arbeidsoppgaver innad i avdelingen
 • Bidra til at Instrumentavdelingen kan utføre sine oppgaver
 • Innføre tiltak øyeblikkelig i tilfelle alarm, ved å følge driftsmanual og/eller mottatte instruksjoner, identifisere og rapportere mulige avvik og samarbeide om å definere korrigeringstiltak
 • Identifisere og registrere spesifikke driftsparametre ved bruk av egnede midler og fokusere på potensielle avvik
 • Koordinere med vedlikeholdsleder og fagansvarlig under vedlikeholdsarbeid
 • Fremme en positiv sikkerhetskultur og koordinere støtteaktiviteter, f.eks sikkerhetsøvelser, granskninger, osv.
 • Delta og fungere som del av teamet som instrumenttekniker, og utføre dette i henhold til Vår Energi styrende dokumenter og prosedyrer på en effektiv og sikker måte
 • Delta og fungere som medlem i beredskapslag 
 • Må påberegne å bli flyttet til en av de andre installasjonene til Vår Energi om bedriften ser behov for det

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som automatiker
 • Min. 5 års offshoreerfaring
 • Gode SAP-kunnskaper 
 • Erfaring med telekom.utstyr
 • Gode norsk og engelsk språkkunnskaper
 • Kunne delta på ulike beredskapsfunksjoner/-lag
 • Har gode samarbeidsevner på tvers av avdeling og være løsningsorientert
 • Gode kunnskaper innen kontrollsystemer (fortrinnsvis Honeywell)
 • Erfaring med Fiscale målestasjoner og forståelse for regelverket rundt dette 
 • Erfaring med analyse systemer, som f.eks Gas Chromatograph

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn og fordeler som pensjon, forsikringsordninger, låneordninger, firmahytter, i tillegg til en omfattende velferdspakke.  
 • Utfordrende oppgaver i et dynamisk og teknisk sterkt miljø med mulighet for å vokse, lære og være kreativ  
 • Internasjonalt arbeidsmiljø og interne utviklingsmuligheter  
 • Å være en del av en bedrift som har tro på fremtiden til den norske kontinentalsokkel og som tilbyr givende oppgaver og ansvarsområder for den rette kandidaten.  
 • En sterk bedriftskultur der vi er lagspillere med fokus på nye løsninger, læring og integritet  

Kontaktperson

Roger Thomsen, Supervisor Maintenance

Vår Energi is one of the leading oil and gas companies in Norway and a major supplier of gas to Europe. At a time when stable access to energy is a crucial part of European security policy, we have a particular responsibility to contribute with energy to millions of Europeans. At the same time, we have committed to ambitious climate targets, extensively reducing greenhouse gas emissions.

The challenges ahead are great. As are our ambitions. Working to supply energy has perhaps never been more important and meaningful than now.

We are 950 talented and committed employees on platforms on the continental shelf and behind desks at our offices in Hammerfest, Oslo, and Stavanger. Everyone has important jobs to do. Jobs with purpose.