• Våre ansatte er våre viktigste verdier!

    Vi er overbevist om at menneskene som jobber hos oss er den største konkurransefordelen vi har og at en organisasjon med mangfold er nøkkelen til  suksess.

    Å sikre personlig utvikling, en mangfoldig organisasjon og like muligheter for alle er noe av det vi prioriterer alle høyest.

    Vi har tro på mangfold og de mulighetene det gir oss!

Stillinger sortert etter lokasjon

En ny generasjon operatører på norsk sokkel

Vår Energi representerer neste generasjon olje- og gassoperatører på norsk sokkel. Våre 900 medarbeidere jobber ved våre felt offshore og på våre kontorer i Norge. Vi har hovedkontor på Forus, og avdelingskontor i Hammerfest og Oslo.

Vi opererer olje og gassproduksjon over hele sokkelen med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og vil fortsette å utforske, utvikle og produsere verdi gjennom vår portefølje.

Vår Energi er et av de største lete- og produksjonsselskapene (E&P) på norsk sokkel, og vi vil bli enda større. Samtidig lover vi at klimagassutslipp fra virksomheten vår vil være nær null i 2050. Vårt mål er å bli industriledende når det gjelder å forbedre vårt karbonavtrykk og å introdusere lavkarbonteknologi.

Ansvarlig drift og bidra til omstillingen: To tanker i hodet samtidig!